O nás

Obecné kultúrne centrum ako príspevková organizácia obce s právnou subjektivitou vznikla 1. 4. 2010 a plní svoje základné poslanie: uspokojovanie kultúrnych potrieb obyvateľov našej obce. Hlavným cieľom našej inštitúcie je napriek menej priaznivému ekonomickému prostrediu v našom regióne zabezpečiť optimálny štandard kultúrneho vyžitia a tým zároveň stále potvrdzovať, aj v oblasti kultúry, významné postavenie našej obce. Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že OKC ako inštitúcia je špecifická tým, že vo svojich objektoch aktívne vytvára priestor pre kultúrne aktivity v oblasti záujmovej činnosti občanov, ako aj cieľavedome a dramaturgicky zabezpečuje kultúrnu ponuku hodnotných programov širokej žánrovej škály. Tento aspekt je potrebné stále zdôrazňovať pri hodnotení kultúrnej inštitúcie vo vzťahu k ostatným organizáciám. 
Vďaka vytrvalej podpore sa naša obec môže skutočne popýšiť hodnotným kultúrnym životom a záujmovou činnosťou. Je to vklad do budúcnosti, vklad zmysluplný, ktorý sa zúročí v ďalších rokoch a ťažko sa dá exaktne vypočítať jeho prínos.

Viac informácií a našu kompletnú ponuku nájdete na www.okcsmizany.sk

História

História Dňa rodiny, predchodcu dnešného Majálesu v Smižanoch sa začala písať v roku 2019, kedy sa uskutočnil prvý ročník tohto rodinného festivalu. Začínali sme malým rodinným festivalom, ktorý aj napriek nútenej prestávke počas Corony nezanikol, práve naopak. Vrátil sa ešte lepší, väčší a rodinnejší. V roku 2022 na ňom vystúpili hviezdne mená ako Helenine oči, Tereza Mašková či Bystrík Banda. Rok 2023 znamenal rozšírenie festivalu na dva dni a priniesol do Smižian kapely ako No Name, Basawell, Beatu Dubasovú s kapelou, či Paci Pac. Prišiel čas na zmenu, preto prichádza Majáles Smižany.

Okrem koncertov pre našich návštevníkov chystáve obrovskú detskú zónu s nafukovacími atrakciami, maľovanie na tvár, tvorivé dielne… Rovnako od nás nikto neodíde hladný. Širokú ponuku jedál a nápojov nájdete v našej gastro zóne. Príďte s nami odštartovať novú éru nášho festivalu už 17. a 18. mája 2024 v športovom areáli v Smižanoch.